Digital strategi

Læs hvordan vi arbejder med den digitale strategi

Har i styr på jeres digitale strategi?

Mængden af de digitale snitflader, stiller større og større krav til den digitale strategi for virksomheder. Min rolle er her at komme ind og tage det overordnede ansvar for strategien og retningen.

 

I fællesskab sætter vi nogle KPIér op for virksomheden, udarbejder en strategi og fastsætter rammer for hvordan vi hvert kvartal udfører disse opgaver med fokus på vækst, men ligeså vigtigt uddannelse af de medarbejdere der intent i virksomheden bidrager til strategien, således at der kan handles agilt.

 

Et samarbejde strækker sig som regel over 3, 6, 9 eller 12 måneder og tager udgangspunkt i jeres nuværende situation og jeres data. Jeg arbejder som en slags ekstern CMO, hvor jeg ikke kun fastlåser mit digitale blik og 10 års erfaring på 1 kanal, men kigger på hvad der er den rette strategi for virksomheden.

Den digitale strategi & sparring

Jeg tager altid udgangspunkt i en gennemgående analyse af virksomheden. Oftest vil dette starte ud med en workshop i virksomheden. Det giver undertegnede det bedste billede af virksomhedens værdier, interesser og visioner for den fremtidige strategi.

 

Med over 10 års erfaring indenfor e-commerce & digitalisering generelt, har jeg set det meste. Jeg har undervist mange forskellige medarbejdere, ikke mindst i ARLA, Firtal og mange andre virksomheder, hvor jeg har haft ansvaret for sore teams og omsætninger på den anden side af 100 millioner.

 

Med denne erfaring i bagagen vil jeg bringe alle de ting jeg har set igennem årene i spil for jeres virksomhed, så vi i fællesskab, kan flytte jeres virksomhed til næste niveau.

Strategi & gennemsigtighed

Jeg oplever et øget ønske om gennemsigtighed, specielt når det kommer til den digitale strategi.

Den digitale atmosfære kan være svær at forstå. Jeg har selv forsøgt at lave digitale ordbøger til diverse uddanndelsesinistutioner, jeg har undervist et hav af mennesker i den digitale verden – og jeg ved om nogen, hvor svært det kan være forstå.

 

Derfor er en af de ting jeg vægter som værende en stor del af den digitale strategi netop at sætte den kommunikative del i top 3 over vigtigste elementer der skal være styr på.

 

Kommunikation betyder alverden for at man ikke ender med at arbejde i forskellige retninger, men ikke mindst også således at alle forstår hvad vi arbejder på. Derfor bruger jeg meget tid – både i fysiske møder, pr. mails og via online møder at beskrive og vise hvordan jeg arbejder.

 

Ikke mindst så virksomheden er rustet til at bevæge sig videre – uden mig på rejsen, hvis ønsket.

Digital rapportering & forskellighed

Alle virksomheder er forskellige. Det er vigtigt for mig at understrege. Jeg mener ikke en strategi kan sættes i en kasse og sælges på et samlebånd. Tværtimod.

 

Jeg tager aldrig mere end 12-15 cases ind på samme tid, og jeg dykker ned i hver enkelt virksomhed. Jeg kender ejere, dækningsgrad, produkter. Generelt involverer jeg mig ikke i forretninger som jeg ikke forstår.

 

På den måde sikrer jeg det bedst mulige outcome for de virksomheder jeg arbejder med – og det er nu engang de mennesker der er bag en case som betyder om casen får success eller ej. De rigtige mennesker giver energi – og det er det jeg brænder for at være en del af.

Er det magi?

Nej – sådan fungerer et samarbejde

Gennemgang

Vi starter altid med at gennemgå jeres nuværende data, og i fællesskab finder vi ud af, hvor I skal hen med jeres digitale strategi. Med andre ord: Vi kommer godt fra start.

Værktøjer

Vi kigger på, hvilke formater, placeringer og resultater I ønsker. Ud fra dette igangsætter vi kampagnerne. Budget og ønsket målsætning har vi lagt fra start, så der ikke kommer overraskelser i processen.

Rapportering

Jeg har en konstant dialog med jer. Ser I noget i jeres strategi, som ikke stemmer overens med jeres forventninger, laver jeg det om øjeblikkeligt. Jeg ændrer løbende på strategien, og jeg holder jer opdateret med resultaterne og giver anbefalinger til både budget og nye tiltag.

Strategi og digital skalering med hjertet

Jeg tager udgangspunkt i din forretning. Jeg ser på jeres data – hvordan tager vi den nuværende omsætning – eller størrelse – til det næste niveau?

 

  • Er der potentielle Growth Hacks?
  • Er alt sat rigtigt op?
  • Hvor kan vi skalere, og hvad kan vi slukke for?

Det er disse spørgsmål, jeg stiller mig selv og mine kunder, som jeg egentlig betragter som samarbejdspartnere.