sitemap

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på begrebet CLV – hvad betyder det, og hvad har det at sige i forhold til markedsføringen af din virksomhed?

CLV er et udtryk, der blandt andre markedsføringsbegreber er en del af min digitale ordbog, men i dette indlæg vil begrebet blive uddybet og konkretiseres med tal.

Lad os komme i gang!

Hvor meget er dine kunder værd?

CLV står for Customer Lifetime Value – eller sagt på dansk; kundelivstidsværdi. Denne værdi er essentiel at være bevidst om, som en del af ens markedsføring, da det kan sige noget om, hvor meget man bør investere i at tiltrække specifikke målgrupper.

Læs mere om hvordan e-mail marketing kan være med til at sikre en høj kundelivstidsværdi i mit indlæg her.

Lad mig komme med et eksempel på, hvorledes CLV kan beregnes:

I første omgang bør du kende din churn rate. Dette er værdien, der indikerer hvor stort et frafald af kunder, du har i en given periode.

Dette kunne eksempelvis strække sig over et år, og her regner man således på, hvor mange kunder en virksomhed har i årets begyndelse og efterfølgende, hvor mange der er ved årets afslutning.

Lad os sige, at din virksomhed havde 2000 kunder i januar. I december havde virksomheden tilegnet sig 1200 kunder i løbet af året. Der var dog i mellemtiden gået 800 kunder tabt i løbet af denne periode.

Således bliver regnestykket for virksomhedens churn rate som følgende:

800/(2000+1200)x100 = 25Virksomhedens churn rate ligger således på 25%, hvilket giver en levetid pr. kunde i gennemsnit på (1/0,25) = 4 år.

Med dette in mente kan vi nu beregne CLV således:

Lad os sige, at din årlige fortjeneste i gennemsnit pr. kunde ligger på 1.200 kr., og at det koster dig 600 kr. i tilegnelsen pr. kunde. Så vil regnestykket nu se sådan ud:

4*1.200 – 600 = 4.200 kr. CLV

Altså er den samlede værdi en kunde i gennemsnit tilfører din virksomhed 4.200 kr.

Hvordan kan CLV anvendes konkret?

Ved at kende til CLV værdien vil det være nemmere for din virksomhed at regne på, hvor mange midler I bør benytte i jeres markedsføring for at tiltrække specifikke målgrupper.

Det er med andre ord en måde at udregne den mest rentable måde, hvorpå din virksomhed kan opnå flere kunder på.

For at udregne CLV giver det sig selv, at man er nødt til at være opdateret på virksomhedens data for at kunne analysere og regne på dem, som det (om end meget forsimplet) er blevet gjort i dette indlæg.

Dertil kan det også være en fordel at kende til CLV værdien, hvis man som virksomhed ønsker at øge den. Hvilke konkrete parametre vil man kunne skrue op og ned for, for at opnå en øget kundelivstidsværdi? Og hvor meget giver det mening at investere i annoncer og kampagner for at tiltrække nye kunder?

Nysgerrig på at bruge CLV i din dataanalyse? Læs mere i mit kursus i big data og webanalyse her.

CLV bliver desuden endnu mere brugbart, når man kan begynde at inddele sine kundesegmenter i CLV-segmenter – hvor kommer kunderne med den højeste kundelivstidsværdi fra? Hvilke demografiske oplysninger kan fortælle os noget om disse grupper, og hvilke produkter er særligt henvendt til disse?

Ovenstående er blot et par eksempler på, hvorledes CLV kan anvendes konkret. Jeg håber dette indlæg har gjort dig klogere på CLV, og hvad det kan bidrage med til din virksomhed.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

15 års tips og tricks?

På LinkedIn deler jeg hver uge tips og tricks med mere end 7.000 følgere. Det er gratis at følge med og du kan altid “unfollow” mig igen. Vil du være med?

Gratis tips og tricks »