google analytics 4

Jeg er i dette indlæg igen klar med en gennemgang af en essentiel model, der oftest anvendes i markedsføringssammenhænge.

For dem, der har interesse for markedsføringsfaget og som måske har studeret det, vil denne model nok være et kærkomment gensyn. For andre kan det måske være første gang, de stifter bekendtskab med den.

Under alle omstændigheder mener jeg, at det kan være gavnligt fra tid til anden at tage et kig på disse modeller, da de kan bidrage med en masse.

Ansoffs vækstmatrix er en model, der hovedsageligt anvendes til en intern analyse af en virksomhed og skal klarlægge hvilke muligheder der er for at vækste.

Der er her fokus på, hvordan virksomheden dels styrker sin nuværende position på markedet og dels tager chancen i at udvide til nye markeder.

Vækstmatricen er inddelt i fire områder med to hovedfokus – det ene på produktet og det andet på markedet.

Ansoffs vækstmatrix

Nedenfor gennemgår jeg de fire områder én for én.

Hvis du er interesseret i at læse mere om, hvilke kritikpunkter der oftest sendes i denne models retning, så har jeg samlet de mest gennemgående punkter nederst i dette indlæg også.

Andre relevante modeller

Det vil i mine øjne altid være gavnligt at have øje for relevante modeller i arbejdet med markedsføring.

Modeller udspringer af teorier, der har rodfæste i den virkelige verden, og jeg synes dermed at det giver god mening at have dem in mente i arbejdet med markedsføring.

Hvis du er interesseret i at lære flere modeller at kende, så har jeg herunder samlet en række indlæg, hvor jeg også kort har beskrevet de essentielle elementer i hver af disse:

  • De fire p’er: fire parametre som en virksomhed kan justere efter behov for at opnå den mest indbringende forretningsstrategi.
  • SWOT analyse: analyse af en virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler på markedet.
  • AIDA modellen: kommunikationsmodel til udarbejdelsen af indbringende annoncekampagner.
  • SOR modellen: beskriver hvorvidt en virksomhed kan få succes med deres markedsføringskampagner.

Ansoffs vækstmatrix

Markedsindtrængning

Med markedsindtrængning er der her tale om en strategi, der skal anvendes for at kunne øge salget af allerede eksisterende produkter.

Der kan her være tale om at udtænke nye anvendelsesmetoder for sine produkter, gøre dem mere attraktive for den eksisterende målgruppe eller anvende strategier for at opnå interesse fra konkurrenternes kunder.

Det vil i denne forbindelse være relevant at indtænke strategier, der tager højde for differentieringen af produkter; hvordan adskiller dine produkter fra konkurrenternes, og hvorfor bør konkurrenternes kunder foretrække dine produkter?

Dette område af vækstmatricen kategoriseres af mange som en af de mere ”sikre” strategier, da der her er tale om et område, som virksomheden allerede har erfaring med.

Det vil med andre ord sige, at der ikke er meget at miste ved at afprøve denne strategi.

Ulempen er dog, at der ved denne strategi er et relativt lille vækstpotentiale.

Markedsudvikling

Når det kommer til markedsudvikling, er der tale om en ekspansion af markedet; virksomheden forsøger at sælge sit produkt på et nyt marked.

Der kan her være tale om udvidelse til nye byer på nationalt plan såvel som til nye internationale markeder, der vil give mulighed for at vækste, idet udvidelsen vil åbne markedet op for nye kunder og nye målgrupper.

Dette vil være en ressourcekrævende strategi, da det vil kræve tid for virksomheden at implementere produkterne på et nyt marked.

Produktudvikling

Produktudvikling er det tredje område af Ansoffs vækstmatrix, der omhandler udviklingen af allerede eksisterende produkter eller ydelser.

Der kunne her eksempelvis være tale om forbedringen af eksisterende produkter såvel som lanceringen af en ny produktlinje eller komplementære ydelser, der i sammenhæng med virksomhedens eksisterende ydelser og produkter kan dække nye behov for forbrugerne.

Denne strategi kan være indbringende og skabe vækst ved muligheden for at dække flere af forbrugernes behov, men hvor virksomheden forbliver på samme marked.

Diversifikation

Det sidste område kaldes diversifikation, og der vil her være tale om to forskellige former diversifikation nemlig; koncentrisk og konglomerat.

  • Med koncentrisk diversifikation menes der, at der fokuseres på at producere nye produkter, der har relevans for det marked, som virksomheden allerede indgår i.
  • Med konglomerat diversifikation menes der, at der åbnes op for et nyt forretningsområde, som virksomheden ikke i forvejen indgår i.

Lige netop diversifikationsstrategien kan være særligt omkostningsfuld at udføre, da der her er tale om en større indsats i at producere nye produkter eller tilbyde nye services; enten inden for virksomhedens produktportefølje eller som indgår i et helt nyt markedsområde.

På samme tid er denne strategi dog generelt anset som værende den med størst vækstpotentiale.

Kritik af Ansoffs vækstmatrix

Ansoffs vækstmatrix er brugbar at have i baghovedet, når det kommer til at ville genere mere vækst i en virksomhed.

Modellen kommer dog også med nogle vigtige kritikpunkter.

Modellen tager nemlig udelukkende højde for mulighederne for vækst og dermed ikke eventuelle begrænsninger.

Det vil her være nødvendigt at anvende relevant viden om markedet såvel som inddragelsen af andre modeller, eksempelvis SWOT analysens fokus på svagheder og trusler for en virksomhed for et mere realistisk perspektiv på mulighederne for vækst for en virksomhed.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

15 års tips og tricks?

På LinkedIn deler jeg hver uge tips og tricks med mere end 7.000 følgere. Det er gratis at følge med og du kan altid “unfollow” mig igen. Vil du være med?

Gratis tips og tricks »